سفارش تبلیغ
صبا
پرخوری حجاب تیز فهمی است . [امام علی علیه السلام]