سفارش تبلیغ
صبا
[ و به پسر خود محمد بن حنفیه فرمود : ] پسرکم از درویشى بر تو ترسانم . پس ، از آن به خدا پناه بر که درویشى دین را زیان دارد و خرد را سرگردان کند و دشمنى پدید آرد . [نهج البلاغه]

مال حلال مخلوط به حرام در چه صورتى باید دوبار خمس آن را پرداخت؟

اوّل خمس سبب حلیت را مى‏دهد و اگر زاید بر مؤونه بوده، باز خمس دیگرى را مى‏دهد.

کسى که چند ماه از سال در شهر و چند ماه دیگر را در روستا زندگى مى‏کند، اگر یک خانه در شهر و خانه‏اى دیگر در روستا بخرد، آیا به آنها خمس تعلق مى‏گیرد؟

خیر، تعلق نمى‏گیرد.

آیا معیار جهت معافیت خمس، استفاده کردن وسایل تا مدّت یک سال از تاریخ خرید است یا استفاده کردن از آنها تا رسیدن به سال خمسى؟ مثلاً اگر برنج بخرد وتا یازده ماه بعد تمام شود ولى سر سال خمسى درآمد کشاورزى او و یا مغازه او پنج ماه بعد باشد، آیا به آن برنج خمس تعلق مى‏گیرد؟

بله، آن برنج متعلق خمس است؛ چون کسى که یک نوع رشته کسب دارد براى تمام درآمد آن باید یک سال خمسى قرار دهد.

شخصى وصیت کرده موجودى و اموالش را به یکى از بستگانش بدهند، آیا پس از دریافت مال باید خمس آن را بدهد یا اینکه مال وصیّت شده حکم ارث را دارد؟

در زاید بر مؤونه على الاحوط خمس دارد.

کسى از اوّل تکلیف بنا داشته خمس بدهد؛ ولى مسامحه کرده و خمس نداده و اکنون فقیر شده و توانایى پرداخت خمس را ندارد، تکلیف او چیست؟

همان‏طور که سایر بدهیهاى او ساقط نمى‏شود، خمس مال او نیز ساقط نمى‏شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.

جنسى را به صورت سلف خریدارى کرده‏ام و پول آن را پرداخته‏ام؛ ولى پیش از تحویل جنس، سال خمسى‏ام فرا رسیده است، آیا باید خمس پول را بپردازم؟

خیر، خمس ندارد.

اگر انسان بداند بر گردن شخصى خمس هست؛ امّا خود او نمى‏داند، آیا لازم است او را ارشاد کند؟

اگر جاهل به حکم نیست، لازم نیست.

آیا خمس مال را باید از خود آن مال پرداخت نمود یا از پول دیگر هم مى‏شود پرداخت کرد؟

از پول دیگر هم مى‏تواند بدهد.

کسى که بر تقلید از میّت باقى است، اگر خمس خود را به دفتر همان مرجع از دنیا رفته پرداخت نماید، ذمّه‏اش مبرّا مى‏شود، یا باید به مجتهد زنده پرداخت کند؟

باید به مجتهد زنده جامع الشرایط بدهد
  
  

آیت اللّه سیستانى

مقدارى دیسکهاى مذهبى براى فروش تهیه کرده‏ام و چند روزى است که به سال خمسى رسیده‏ام، با توجه به اینکه هیچ یک از این دیسکها را نتوانسته‏ام بفروشم و سودى به دست نیاورده‏ام آیا باید خمس این دیسکها را پرداخت کنم؟

باید خمس آنها را پرداخت کنید.

آیا هزینه ثبت‏نام حج تمتع که سال از آن گذشته باشد خمس دارد؟

اگر حج بر او مستقر نبوده خمس دارد.

به جهاز دختر خمس تعلق مى‏گیرد؟

اگر به مقدار متعارف باشد تخمیس آن لازم نیست.

اگر وسیله‏اى هم براى کار و هم براى استفاده شخصى تهیه نماید؛ مانند موبایل یا ماشین، آیا به آن خمس تعلق مى‏گیرد؟ اگر وسیله را جهت شغل خود تهیه نمود لیکن استفاده شخصى نیز از آن نمود حکم خمس چیست؟

در فرض اوّل خمس واجب نیست و در فرض دوم واجب است.

پولى که براى ازدواج و خرید مسکن مورد نیاز کنار گذاشته مى‏شود، آیا خمس دارد؟

بله خمس دارد.

شخصى منزلى را به مبلغ 10 میلیون خرید، پس از استفاده، 3 سال بعد به چند برابر آن مبلغ فروخت و اکنون دنبال منزل دیگرى است، اگر چنانچه سال خمسى سر رسید و هنوز منزلى پیدا نکرده است، در مورد خمس اصل پول و افزایش آن چه تکلیفى دارد؟

فقط خمس افزایش را باید بدهد.

آیا دیه خمس دارد یا خیر؟

خمس ندارد.

آیا هدیه و کادوهایى را که براى عروس مى‏خرند و از یکسال رد مى‏شود خمس به آن تعلق مى‏گیرد؟

اگر در سال اوّل از آن استفاده نشود خمس دارد.

به مبلغى که به عنوان رهن که در اجاره مغازه و یا منزل سپرده مى‏شود خمس تعلق مى‏گیرد؟

هر گاه آن مبلغ را پس بگیرد، خمس دارد.

آیت اللّه العظمى بهجت

اگر کسى با پول خمس داده نشده، لباس خریدارى کند و در آن نماز بخواند، حکم آن چیست؟

اگر از عین پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى که از پول دیگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتیاط باطل است.

شخصى داراى دو نوع پول است، یکى پولى که خمس آن را قبلاً پرداخته یا خمس به آن تعلّق نمى‏گیرد و دیگرى پولى که از درآمد سال او است. اگر این پولها با هم مخلوط شوند، آیا مى‏تواند با نیّت، یکى از آنها را مشخص کند؟ مثلاً از پولى که درآمد سال او است در مؤونه و مخارج زندگى صرف کند تا پول مُخَمّس براى او باقى بماند. اگر پولهاى مذکور در بانک باشد چه‏طور؟

مانعى ندارد.

رفتن به منزل افرادى که انسان علم دارد خمس اموال خود را نپرداخته‏اند، چه حکمى دارد؟

تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعى ندارد.

چیزى را که انسان نمى‏داند به آن خمس تعلّق گرفته یا نه و یا نمى‏داند خمس آن را داده است یا نه، آیا خمس دارد؟

صورت اوّل خمس ندارد و در صورت دوم که تعلّق خمس به آن یقینى است، باید خمس بدهد.

وظیفه زن و فرزند کسانى که خمس بدهکارند و پرداخت نمى‏کنند در مصرف اموال و غذاها چیست؟

تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آنها مانعى ندارد.

آیا از پول خمس و سهم امام مى‏توان در توسعه مسجد استفاده نمود یا خیر؟

از سهم سادات براى مسجد نمى‏شود استفاده کرد، سهم امام هم نیاز به اجازه دارد.

آیا در پرداخت سهم سادات اجازه مجتهد شرط است؟

احتیاطا در سهم سادات، اجازه لازم است.

آیا جایز است سال خمسى را براى فرار از پرداخت خمس تغییر داد؟ مثلاً فردى قرار است دو روز پیش از سال خمسى پولى به دستش برسد، سال خمسى را به ده روز جلوتر تغییر مى‏دهد تا آن پول از درآمد سال آینده‏اش باشد.

جایز است؛ زیرا تأخیر خمس هر چیزى تا سر سال، مبتنى بر ارفاق و سهولت در کار است.

آیا انسان مى‏تواند قبل از فرا رسیدن سال خمسى براى فرار از خمس، مازاد درآمد خود را براى خرید قالى، یخچال، تلویزیون و سایر لوازم زندگى مصرف کند؟

مانعى ندارد.


  
  

مقام معظم رهبرى

آیا زنى که حقوق‏بگیر است و از مال شوهر جدایى ندارد، باید جدا خمس بدهد یا در مازاد بر نیاز زندگى مشترک، دادن خمس کفایت مى‏کند؟

هر یک از زن و شوهر سال خمسى مستقلى به حسب درآمد سالانه خویش دارند و بر هر کدام واجب است که خمس باقیمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پایان سال خمسى خود بپردازد.

اگر قبل از رسیدن سر سال خمسى، پولى را به عنوان پیش‏پرداخت دریافت کنیم و نیمى از کارى که باید انجام دهیم قبل از سر سال خمسى و نیمى دیگر پس از آن (در سال خمسى جدید) انجام شود، آیا پرداخت خمس کل پیش‏پرداخت واجب است؟

مقدارى که در مقابل آن کار انجام گرفته است، پرداخت خمس آن مقدار واجب است.

حکم خمس زمینى که 20 سال قبل با قیمت پایین خریدارى شده و تاکنون ـ که قیمت آن حدود 2000 برابر شده ـ خمس آن پرداخت نشده چیست؟

خمس مبلغ پرداختى بابت قیمت زمین را ضامن است و با فرض تفاوت چشمگیر نسبت به قیمت فعلى، احوط مصالحه در مقدار تفاوت قیمت است.

شخصى با سرمایه‏اى که خمس آن را پرداخت کرده، یک مرکز شغلى ایجاد کرده و ماهانه درآمدى دریافت مى‏کند. وضع شخصى‏اش بدین صورت است که هم خودش به دیگران بدهکار است و هم از دیگران طلبى دارد و خانه مستقل ندارد. به دیگران کمک مالى بلاعوض هم دارد. آیا به درآمد ماهانه‏اش خمس تعلق مى‏گیرد؟

سودى که از سرمایه مخمّس او حاصل مى‏شود چنانچه پس از صرف در هزینه‏هاى لازم زندگى و صرف در خیرات و صدقات، سر سال خمسى اضافه بیاید و پس‏انداز شود، مقدار پس‏انداز شده خمس دارد. بدهکاریهایى که دارد اگر در رابطه با کسب اوست از سود کم مى‏شود و اگر در رابطه با خرید لوازم زندگى در همان سال باشد از درآمد او کسر مى‏شود و اگر مربوط به سالهاى قبل باشد نمى‏تواند کسر کند و طلبهایى که از مردم دارد اگر وصول‏شدنى است باید سر سال خمسى تخمیس کند، و إلاّ هر وقت وصول شد باید خمس آن را بدهد.

بنده براى خرید سیم‏کارت تلفن همراه پول واریز نموده‏ام و سال مالى بنده نیز نزدیک است، آیا براى وجه واریزى که فعلاً سیم‏کارت را تحویل نگرفته‏ام خمس تعلق مى‏گیرد یا نه؟

اگر از درآمد بین سال واریز شده و مبلغ مزبور به عنوان خرید بکار رفته (نه به عنوان سرمایه‏گذارى) و مورد نیاز و مطابق با شأن عرفى باشد، خمس ندارد.

 

 


87/12/10::: 6:2 ع
نظر()
  
  

مقام معظم رهبرى

آیا زنى که حقوق‏بگیر است و از مال شوهر جدایى ندارد، باید جدا خمس بدهد یا در مازاد بر نیاز زندگى مشترک، دادن خمس کفایت مى‏کند؟

هر یک از زن و شوهر سال خمسى مستقلى به حسب درآمد سالانه خویش دارند و بر هر کدام واجب است که خمس باقیمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پایان سال خمسى خود بپردازد.

اگر قبل از رسیدن سر سال خمسى، پولى را به عنوان پیش‏پرداخت دریافت کنیم و نیمى از کارى که باید انجام دهیم قبل از سر سال خمسى و نیمى دیگر پس از آن (در سال خمسى جدید) انجام شود، آیا پرداخت خمس کل پیش‏پرداخت واجب است؟

مقدارى که در مقابل آن کار انجام گرفته است، پرداخت خمس آن مقدار واجب است.

حکم خمس زمینى که 20 سال قبل با قیمت پایین خریدارى شده و تاکنون ـ که قیمت آن حدود 2000 برابر شده ـ خمس آن پرداخت نشده چیست؟

خمس مبلغ پرداختى بابت قیمت زمین را ضامن است و با فرض تفاوت چشمگیر نسبت به قیمت فعلى، احوط مصالحه در مقدار تفاوت قیمت است.

شخصى با سرمایه‏اى که خمس آن را پرداخت کرده، یک مرکز شغلى ایجاد کرده و ماهانه درآمدى دریافت مى‏کند. وضع شخصى‏اش بدین صورت است که هم خودش به دیگران بدهکار است و هم از دیگران طلبى دارد و خانه مستقل ندارد. به دیگران کمک مالى بلاعوض هم دارد. آیا به درآمد ماهانه‏اش خمس تعلق مى‏گیرد؟

سودى که از سرمایه مخمّس او حاصل مى‏شود چنانچه پس از صرف در هزینه‏هاى لازم زندگى و صرف در خیرات و صدقات، سر سال خمسى اضافه بیاید و پس‏انداز شود، مقدار پس‏انداز شده خمس دارد. بدهکاریهایى که دارد اگر در رابطه با کسب اوست از سود کم مى‏شود و اگر در رابطه با خرید لوازم زندگى در همان سال باشد از درآمد او کسر مى‏شود و اگر مربوط به سالهاى قبل باشد نمى‏تواند کسر کند و طلبهایى که از مردم دارد اگر وصول‏شدنى است باید سر سال خمسى تخمیس کند، و إلاّ هر وقت وصول شد باید خمس آن را بدهد.

بنده براى خرید سیم‏کارت تلفن همراه پول واریز نموده‏ام و سال مالى بنده نیز نزدیک است، آیا براى وجه واریزى که فعلاً سیم‏کارت را تحویل نگرفته‏ام خمس تعلق مى‏گیرد یا نه؟

اگر از درآمد بین سال واریز شده و مبلغ مزبور به عنوان خرید بکار رفته (نه به عنوان سرمایه‏گذارى) و مورد نیاز و مطابق با شأن عرفى باشد، خمس ندارد.

آیت اللّه العظمى مکارم شیرازى

بعضى از اشخاص که از اوّل عمرشان حساب و کتابى نسبت به خمس ندارند و با همین وضع به حجّ تمتّع و عمره مفرده مى‏روند، حج اینها چه حکمى دارد؟

در صورتى که پول قربانى و احرام آنها از آن نباشد صحیح است و إلاّ اشکال دارد و در هر حال، گناه کرده است.

علما مى‏گویند انسان باید حساب سال داشته باشد، اگر کسى درآمد او کم‏تر از مخارجش باشد باز هم واجب است حساب سال داشته باشد؟

منظور علما نیز کسى است که درآمد اضافى و پس‏انداز داشته باشد نه کسى که درآمد اضافى و پس‏اندازى نداشته باشد.

آیا مردم مى‏توانند مالیاتى که به دولت اسلامى پرداخت مى‏نمایند را بابت خمس حساب نمایند؟

مالیات شبیه سایر هزینه‏هاست و جزء هزینه سال محسوب مى‏شود و بابت خمس محسوب نمى‏شود.

حقیر در خرید و فروش عمده سبزى و باربرى با یک ماشین با چند نفر شریک هستم، یکى از آنها برادرم است که در پرداخت خمس کوتاهى مى‏کند، موقعیّت ما هم طورى است که کنار زدن او از شراکت نه از نظر فامیلى و نه از نظر وضع شغلى در محل به صلاح ما نیست، تکلیف من چیست؟

ما به شما اجازه مى‏دهیم که خمس خود را بدهید و نسبت به سهم خود تصرّف کنید و سعى کنید برادرتان را نیز امر به معروف کنید.

آیا لازم است که هر مقلّدى خمس اموالش را به مرجع تقلید خودش بدهد؟

اعطاى خمس به مرجع مقلّد در صورتى لازم است که معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفى که مرجع مقلّد لازم مى‏داند مصرف مى‏کنند و نیز در صورتى که مرجع به عنوان حکم حاکم از مقلّدین خمس را طلب کند، لازم است. در غیر این دو صورت مى‏توان به نظر مجتهدین دیگر مصرف کرد.

اگر میّتى مدیون باشد و خمس نیز بدهکار باشد و ترکه، وافى به هر دو نباشد، ورثه کدام را مقدّم کنند؟

هرگاه مالى که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس را مقدم بدارند و اگر آن مال موجود نیست، احتیاط آن است که آن مال را میان هر دو طلبکار تقسیم کنند.

کسى که حساب سالانه جهت تعیین خمس قرار داده باشد و به منازل کسانى که وجوه شرعى خود را نمى‏پردازند به میهمانى برود و از غذاى آنها استفاده کند یا با آب منزل آنها وضو بگیرد و در منزل آنها نماز به جا آورد، چه صورتى دارد؟

هرگاه یقین داشته باشد که مال خمس در آن خانه یا غذا وجود دارد، تصرّف در آن جایز نیست؛ مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.

آیا کسى که در خانه پدرى زندگى مى‏کند باید خمس بدهد؟

اگر درآمد اضافى دارد باید خمس بدهد.

آیت اللّه سیستانى

مقدارى دیسکهاى مذهبى براى فروش تهیه کرده‏ام و چند روزى است که به سال خمسى رسیده‏ام، با توجه به اینکه هیچ یک از این دیسکها را نتوانسته‏ام بفروشم و سودى به دست نیاورده‏ام آیا باید خمس این دیسکها را پرداخت کنم؟

باید خمس آنها را پرداخت کنید.

آیا هزینه ثبت‏نام حج تمتع که سال از آن گذشته باشد خمس دارد؟

اگر حج بر او مستقر نبوده خمس دارد.

 

 


87/12/10::: 6:0 ع
نظر()
  
  

کسى که حساب سالانه جهت تعیین خمس قرار داده باشد و به منازل کسانى که وجوه شرعى خود را نمى‏پردازند به میهمانى برود و از غذاى آنها استفاده کند یا با آب منزل آنها وضو بگیرد و در منزل آنها نماز به جا آورد، چه صورتى دارد؟

هرگاه یقین داشته باشد که مال خمس در آن خانه یا غذا وجود دارد، تصرّف در آن جایز نیست؛ مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.

آیا کسى که در خانه پدرى زندگى مى‏کند باید خمس بدهد؟

اگر درآمد اضافى دارد باید خمس بدهد.

آیت اللّه سیستانى

مقدارى دیسکهاى مذهبى براى فروش تهیه کرده‏ام و چند روزى است که به سال خمسى رسیده‏ام، با توجه به اینکه هیچ یک از این دیسکها را نتوانسته‏ام بفروشم و سودى به دست نیاورده‏ام آیا باید خمس این دیسکها را پرداخت کنم؟

باید خمس آنها را پرداخت کنید.

آیا هزینه ثبت‏نام حج تمتع که سال از آن گذشته باشد خمس دارد؟

اگر حج بر او مستقر نبوده خمس دارد.

به جهاز دختر خمس تعلق مى‏گیرد؟

اگر به مقدار متعارف باشد تخمیس آن لازم نیست.

اگر وسیله‏اى هم براى کار و هم براى استفاده شخصى تهیه نماید؛ مانند موبایل یا ماشین، آیا به آن خمس تعلق مى‏گیرد؟ اگر وسیله را جهت شغل خود تهیه نمود لیکن استفاده شخصى نیز از آن نمود حکم خمس چیست؟

در فرض اوّل خمس واجب نیست و در فرض دوم واجب است.

پولى که براى ازدواج و خرید مسکن مورد نیاز کنار گذاشته مى‏شود، آیا خمس دارد؟

بله خمس دارد.

شخصى منزلى را به مبلغ 10 میلیون خرید، پس از استفاده، 3 سال بعد به چند برابر آن مبلغ فروخت و اکنون دنبال منزل دیگرى است، اگر چنانچه سال خمسى سر رسید و هنوز منزلى پیدا نکرده است، در مورد خمس اصل پول و افزایش آن چه تکلیفى دارد؟

فقط خمس افزایش را باید بدهد.

آیا دیه خمس دارد یا خیر؟

خمس ندارد.

آیا هدیه و کادوهایى را که براى عروس مى‏خرند و از یکسال رد مى‏شود خمس به آن تعلق مى‏گیرد؟

اگر در سال اوّل از آن استفاده نشود خمس دارد.

به مبلغى که به عنوان رهن که در اجاره مغازه و یا منزل سپرده مى‏شود خمس تعلق مى‏گیرد؟

هر گاه آن مبلغ را پس بگیرد، خمس دارد.

آیت اللّه العظمى بهجت

اگر کسى با پول خمس داده نشده، لباس خریدارى کند و در آن نماز بخواند، حکم آن چیست؟

اگر از عین پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى که از پول دیگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتیاط باطل است.

شخصى داراى دو نوع پول است، یکى پولى که خمس آن را قبلاً پرداخته یا خمس به آن تعلّق نمى‏گیرد و دیگرى پولى که از درآمد سال او است. اگر این پولها با هم مخلوط شوند، آیا مى‏تواند با نیّت، یکى از آنها را مشخص کند؟ مثلاً از پولى که درآمد سال او است در مؤونه و مخارج زندگى صرف کند تا پول مُخَمّس براى او باقى بماند. اگر پولهاى مذکور در بانک باشد چه‏طور؟

مانعى ندارد.

رفتن به منزل افرادى که انسان علم دارد خمس اموال خود را نپرداخته‏اند، چه حکمى دارد؟

تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعى ندارد.

چیزى را که انسان نمى‏داند به آن خمس تعلّق گرفته یا نه و یا نمى‏داند خمس آن را داده است یا نه، آیا خمس دارد؟

صورت اوّل خمس ندارد و در صورت دوم که تعلّق خمس به آن یقینى است، باید خمس بدهد.

وظیفه زن و فرزند کسانى که خمس بدهکارند و پرداخت نمى‏کنند در مصرف اموال و غذاها چیست؟

تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آنها مانعى ندارد.

آیا از پول خمس و سهم امام مى‏توان در توسعه مسجد استفاده نمود یا خیر؟

از سهم سادات براى مسجد نمى‏شود استفاده کرد، سهم امام هم نیاز به اجازه دارد.

آیا در پرداخت سهم سادات اجازه مجتهد شرط است؟

احتیاطا در سهم سادات، اجازه لازم است.

آیا جایز است سال خمسى را براى فرار از پرداخت خمس تغییر داد؟ مثلاً فردى قرار است دو روز پیش از سال خمسى پولى به دستش برسد، سال خمسى را به ده روز جلوتر تغییر مى‏دهد تا آن پول از درآمد سال آینده‏اش باشد.

جایز است؛ زیرا تأخیر خمس هر چیزى تا سر سال، مبتنى بر ارفاق و سهولت در کار است.

آیا انسان مى‏تواند قبل از فرا رسیدن سال خمسى براى فرار از خمس، مازاد درآمد خود را براى خرید قالى، یخچال، تلویزیون و سایر لوازم زندگى مصرف کند؟

مانعى ندارد.

مال حلال مخلوط به حرام در چه صورتى باید دوبار خمس آن را پرداخت؟

اوّل خمس سبب حلیت را مى‏دهد و اگر زاید بر مؤونه بوده، باز خمس دیگرى را مى‏دهد.

کسى که چند ماه از سال در شهر و چند ماه دیگر را در روستا زندگى مى‏کند، اگر یک خانه در شهر و خانه‏اى دیگر در روستا بخرد، آیا به آنها خمس تعلق مى‏گیرد؟

خیر، تعلق نمى‏گیرد.


  
  
   1   2   3   4      >