سفارش تبلیغ
صبا
ـ در آنچه به علیّ سفارش کرده است ـ : ای علی! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

ادیب صابر

چو کعبه شرف یافت هری بر همه دنیا *** از فر قدوم تو و فخر قدم   تو  (4)

عبدالواسع جبلی

بارگاهت کعبه مردم حاج و درگاهت حرم *** مجلست فردوس و کوثر جام و   ساقی حور باد  (5)

انوری

تو کعبه جلالی و ارباب شرع را *** خوارزم و آب او عرفات است زمزم   است (6)

رشید الدین وطواط

ور نیست درت کعبه اقبال چرایند *** سوی درت ابنای شرف راکع و ساجد(7)

رشید الدین وطواط

ملک او زینت زمین و زمان *** صدر او کعبه صغار و کبار(8)

رشید الدین وطواط