سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
دانش، گمشده مؤمن است . [امام علی علیه السلام]

چون همی خواستی گرفت احرام *** چه نیت کردی اندر آن تحریم

جمله برخود حرام کرده بدی *** هر چه مادون کردگار   قدیم  (3)

ناصر خسرو

چوعلمت هست خدمت کن چوبی علمان که زشت آید   *** گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحاء  (4)

سنایی

حرم کعبه ملکش چو بنا کرد قضا *** شیر لبیک زد آهو بره احرام   گرفت  (5)

انوری

سپهر و مهر چو حجاج کعبه اسلام *** به عزم کعبه اسلام بسته اند   احرام (6)

ظهیر فارابی

پس قرص آفتاب به صابون زند مسیح *** کاحرام را ازار سپید است در خورش

خاقانی

بینی به موقف عرفات آمده مسیح *** از آفتاب جامه احرام در برش(7)

خاقانی

لبیک بر کشیده احرامیان راهش *** چون حربیان به غوغاچون خاکیان به محشر(8)

نظامی


91/3/24::: 11:47 ص
نظر()
  
  

دریاب که مبتلای عشقم *** آزاد کن از بلای عشقم

مجنون چو حدیث عشق بشنید *** اول بگریست پس بخندید

از جای چو مار حلقه برجست *** در حلقه زلف کعبه زد دست

می گفت گرفته حلقه بر در *** کامروز منم چو حلقه بر در

در حلقه عشق جان فروشم *** بی حلقه او مباد گوشم  (1)

نظامی

حاجی سوی کعبه رفت و عاشق سوی دوست *** آن حلقه در گرفت و این دامن   دوست  (2)

علاءالدوله سمنانی

کعبه خلق است رویش حلقه آن کعبه زلف *** خال او سنگ سیاه و چشم ما   زمزم نماست  (3)

سلمان ساوجی

حلقه گفتا گیر و گو ای دادگر *** عشق لیلی از دل من کن   بدر  (4)

شاه داعی شیرازی

چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم *** دعای حلقه گیسوی مشک بوی تو کردم(5)

جامی


  
  

حبیب کعبه جان است اگر نمی دانید *** به هر طرف که بگردید رو   بگردانید  (1)

مولوی

درون کعبه شب یک نماز صد باشد *** ز بهر خواب ندارد کسی چنین   معبد  (2)

مولوی

سعدی ره کعبه رضا گیر *** ای مرد خدا ره خدا   گیر  (3)

سعدی

ای قونیه ای که پر سپاهی *** در خطه روم تختگاهی

چون حضرت شاه ما گزیده است *** تو مکه و کعبه   الهی  (4)

سلطان ولد

ای قبله دل روی تو محراب جان ابروی تو *** من آمدم در کوی تو، آن   کعبه اسرار کو(5)

علاء الدوله

یک چند اسیر نفس ابلیس سرشت *** بودم به کلیسیا و رفتم به کنشت

در کعبه اخلاص کنون معتکفم *** فارغ ز عذاب دوزخ و ذوق بهشت(6)

حسن متکلّم

طواف کعبه عشق از کسی درست آید *** که دیده زمزم او گشت و دل مقام خلیل(7)

خواجوی کرمانی

ما صید حریم حرم کعبه قدسیم *** ما راهبر بادیه عالم جانیم(8)

خواجوی کرمانی


  
  

کعبه دیرینه عروس است عجب نی که بر او *** زلف پیرانه و خال رخ   برنا بینند  (1)

خاقانی

ای بانوی شرق و کعبه جود *** من بلبل مدح خوان   کعبه  (2)

خاقانی

راهی است ورا به کعبه مجد *** بی زحمت ناقه و   بیابان  (3)

خاقانی

کعبه قطب است و بنی آدم بنات النعش وار *** گرد قطب آسیمه سر شیدا   و حیران آمده

کعبه قطب استوگردون راست چون دستاس زال *** صورت دستاس را بر قطب دوران آمده

کعبه روغن خانه ای دان روز و شب گاو خراس *** گاو پیسه گرد روغن خانه گردان آمده

کعبه شمع و روشنان پروانه و گیتی لگن *** برلگن پروانه را بین مست جولان آمده

کعبه گنج است و سیاهان عرب ماران گنج *** گرد گنج آنک صف ماران فراوان آمده

کعبه شان شهد و کان زر رسته است ای عجب *** خیل زنبوران و مارانش نگهبان آمده(4)

خاقانی

مانی به عروس حجله بسته *** در حجله چارسو نشسته


  
  

ادیب صابر

چو کعبه شرف یافت هری بر همه دنیا *** از فر قدوم تو و فخر قدم   تو  (4)

عبدالواسع جبلی

بارگاهت کعبه مردم حاج و درگاهت حرم *** مجلست فردوس و کوثر جام و   ساقی حور باد  (5)

انوری

تو کعبه جلالی و ارباب شرع را *** خوارزم و آب او عرفات است زمزم   است (6)

رشید الدین وطواط

ور نیست درت کعبه اقبال چرایند *** سوی درت ابنای شرف راکع و ساجد(7)

رشید الدین وطواط

ملک او زینت زمین و زمان *** صدر او کعبه صغار و کبار(8)

رشید الدین وطواط


  
  
   1   2      >